Akademie

Vakke aangebied

Grondslagfase: Gr 1-3

Intermediëre Fase: Gr 4-6

  Senior Fase: Gr 7

Afrikaans Huistaal

Afrikaans Huistaal

Afrikaans Huistaal

Engels Eerste Addisionele Taal

Engels Eerste Addisionele Taal

Engels Eerste Addisionele Taal

Wiskunde

Wiskunde

Wiskunde

Persoonlike en Sosiale Welstand

Persoonlike en Sosiale Welstand

Lewensvaardighede

 

Natuurwetenskap

Natuurwetenskap

 

Sosiale Wetenskap

Sosiale Wetenskap

  

Ekonomiese Bestuurswetenskap

  

Tegnologie

  

Skeppende Kuns