Onderriggelde 2021
Onderriggelde is betaalbaar oor 10 maande, vanaf Januarie tot Oktober

Gr R tot 7 is die gelde R1500 per maand, per debietorder / eft / kaartmasjien by finansiƫle kantoor.
Nasorgfooie 2021
Fooie is STRENG vooruitbetaalbaar vanaf Januarie tot November.

1 Kind
R 600 / maand / leerder (11 maande)

2 Kinders
R 900 / maand / 2 leerders (11 maande)
Laai Af
Skool Klere Pryslys