Bestuur deur Hannepie Smit

Nasorgure vir 2021

Gedurende skoolure: 12:00 tot 17:30.

Leerders gaan direk na skool na die nasorg.

Huiswerk word gedoen met Graad 1 tot Graad 7 leerders.

Vakansies:  07:30 tot 17:30
Nasorg Fasiliteite