Boodskap Van Ons Skoolhoof
Baie welkom by Laerskool Drakenstein

Ons is trotse Drakies wat elke dag daarna streef om ons visie van “Elke dag ons beste!” ten volle uit te leef.

Ons handhaaf Christelike norme en waardes en wil graag ‘n verlengstuk wees van die waardesisteem, wat u alreeds by die huis gevestig het. Ons waardegedrewe skoolklimaat fokus op die kernwaardes van: Betroubaarheid, Respek, Verantwoordelikheid, Regverdigheid, Omgee en Burgerskap wat deel vorm van die vorming van elke individu.

By Laerskool Drakenstein word ons leerders se selfkonsep as die belangrikste deel van sy/haar bestaan ontwikkel en opgebou om hom/haar veilig te laat voel, aangesien u kind ‘n nuwe, vreemde wêreld betree waar alles nog vir hom/haar onbekend is. Dit is baie belangrik dat ons elke kind optimaal ontwikkel volgens sy/haar eie individuele aanleg, vermoëns en belangstelling.

Daar bestaan ‘n vennootskap tussen die skool en die ouerhuis omdat ons dieselfde doel met betrekking tot die opvoeding van die kind nastreef. Ons wil u graag aanmoedig om betrokke te bly en deur u positiwiteit net  sterker bande te bou tussen die ouerhuis die skool.

Ons koester elke kind by Drakenstein, daarom is ondersteunende spanwerk waarbinne elkeen se bydrae so belangrik is, die bestuurstyl wat ons gebruik.

Laerskool Drakenstein is ook bekend vir sy “familie-gevoel” wat tussen leerders, ouers en personeel uitgeleef word. Al die rolspelers betrokke het dus ‘n verantwoordelikheid wat bydra tot die ondersteuning, belangstelling en vertroue in mekaar en mekaar se welstand.

Ek glo en vertrou dat u en u kind ‘n baie gelukkige Drakie sal wees.


Eldri Neethling
Waarnemende Skoolhoof