Beheerliggaam van die Laerskool Drakenstein
Die beheerliggaam van die Laerskool Drakenstein bestaan uit 5 ouers, 2 personeellede, die skoolhoof en 'n lid van die administratiewe personeel.

Die beheerliggaam vergader ten minste een maal per kwartaal waar die bestuur van die skool bespreek word.

Die onderskeie portefeuljes waarop gedien word is die volgende:
Finansies, Bemarking, Fasiliteite, Leerder-aangeleenthede en Fondse en funksies.
Die Beheerliggaam:
Waarnemende Skoolhoof:
Mev Eldri Neethling
Voorsitter:
Elroy Abrahams
Tesourier:
Leaque Basson
Finansies:
Elize vd Westhuizen
Beheerliggaam Lid:
Ronel Maass
Leerderaangeleenthede en Bemarking:
Terence Adonis
Beheerliggaam Lid:
Nelius Rossouw
hdrpl
hdrpl
hdrpl
Beheerliggaam Lid:
Careen Jacobs
Beheerliggaam Lid:
Careen Jacobs