Atletiek
Ons kleure-atletiekbyeenkoms aan die begin van die jaar is 'n groot hoogtepunt wat deur leerders, ouers sowel as vriende van die skool ewe veel geniet word!

Atletiek Organiseerder: Mnr Wessel van Zyl
Sport Etiket
Sport Etiket:

By Laerskool Drakenstein is ons baie trots op die verskillende sportsoorte waaraan ons leerders deelneem.

Ons wil graag ons leerders aanmoedig om by sportgeleenthede ‘n goeie sportmangees ten toon te stel wat so mooi aansluit by ons 6 kernwaardes.

Die Drakies se optrede by sportgeleenthede:

Ons groet ons opponente voor en na wedstryde.
Ons respekteer skeidsregters se beslissings.
Ons bly te alle tye positief.
Ons blameer nie ons spanmaats as ons punte afstaan nie.
Ons moedig mekaar te alle tye aan.
Ons het goeie gedrag langs en op die veld of baan.
Ons maak seker dat ons met die regte kleredrag opdaag by ‘n wedstryd.
Ons geniet die spel.

Woord vanaf ons sportorganiseerder:

Dissipline speel ‘n verskriklike belangrike rol in die ontwikkeling en verbetering van vaardighede en fiksheid by alle sportsoorte. Ons as afrigters en ouers moet saam werk om selfdissipline by ons leerders te vestig.

Daarom moet ons die volgende ook nastreef:

Om betyds te wees vir oefeninge.
Om wedstrydbriefies betyds terug te bring.
Om vir jou afrigter te sê as jy nie by ‘n oefening kan wees nie.

“Sport has the power to change the world... It has the power to inspire. It has the power to unite people in a way that little else does. It speaks to youth in a language they understand. Sport can create hope where once there was only despair. It is more powerful than government in breaking down racial barriers.”

Nelson Mandela

Oefen Tye Kwartaal 1 en 4

Maandag

 Dinsdag

Woensdag

Donderdag

 

14:30

 

14:30

Swem
Hoogtepunte :  Kleurgala, Grondslagfase Gala, "Friendly" Gala
(Tydens laasgenoemde 2 galas word omliggende skole genooi om op 'n vriendskaplike wyse sport bande te bou)

Swem Organiseerder: Me Melanie Wolhuter

Oefen Tye Kwartaal 1 en 4

Maandag

 Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Gr 1: 13:15 - 13:30

Gr 4 - 7  Nie-span:

14:30 - 15:00

Gr 1: 13:15 - 13:30

Gr 4 - 7  Nie-span:

14:30 - 15:00

Gr 2: 13:30 - 13:45

Junior & Senior span:

15:00 - 15:30

Gr 2: 13:30 - 13:45

Junior & Senior span:

15:00 - 15:30

Gr 3: 13:45 - 14:15

 

Gr 3: 13:45 - 14:15

 

Gr 4 - 7 Nie-span:

14:30  15:00

 

Gr 4 - 7 Nie-span:

14:30  15:00

 

Junior & Senior span:

15:00 - 15:30

 

Junior & Senior span:

15:00 - 15:30

 

Krieket
Ons skool beskik oor ‘n pragtige kolfblad. Ons het ‘n onder dertien en onder elf span wat aan die Boland Liga deelneem. Ons skool het al verskeie Bolandspelers op die vlakke opgelewer. Die jonger kinders neem deel aan Mini-Krieket.
Organiseerder: Rian Rautenbach

Oefen Tye Kwartaal 1 en 4

Maandag

 Dinsdag

Woensdag

Donderdag

0/7 : 13:15 - 13:45

S Hoffmann

0/11

Wedstryde/Oefen

15:00 - 16:00

N Rossouw

0/13

Wedstryde/Oefen

14:30 - 15:30

W van Zyl

0/7 : 13:15 - 13 :45

S Hoffmann

0/8 : 13:15 - 14:00

R Maass

 

 

0/8 : 13:15 - 14:00

R Maass

0/9 : 13:45 - 14:15

S Hoffmann

 

 

0/9 : 13:45 - 14:15

S Hoffmann

0/13 : 14:30 - 15:30

W van Zyl

 

 

0/11

Wedstryde/Oefen

15:00 - 16:00

N Rossouw

Tennis
Ons kinders kry van alle ouderdomme af afrigting by die skool. Daar is ook kinders wat privaatafrigting kry. Ons kinders speel in die Boland Liga. Ons beskik oor drie netjiese tennisbane.
Organiseerder: Soekie Jordaan.

Oefen Tye Kwartaal 1 en 4

Maandag

 Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Nie-span : 14:30 - 15:00

C Joubert

Gr 1 : 13:00 - 13:30

S Marais

Gr 1 : 13:00 - 13:30

S Marais

Wedstryde

Span : 15:15 - 16:15

I de Villiers

Gr 2 : 13:30 - 14:00

C Joubert

Gr 2 : 13:30 - 14:00

S Marais

 

Gr 3: 13:45 - 14:15

Gr 3 : 14:00 - 14:30

C Joubert

Gr 3 : 14:00 - 14:30

C Joubert

 

Gr 4 - 7 Nie-span:

14:30  15:00

 

Nie-span : 14:30 - 15:00

C Joubert

 

Rugby
Ons kinders neem deel van O/7 tot O/13.  Ons speel in die Boland Liga. Ons het al verskeie Boland spelers opgelewer. Van ons spelers was ook al kapteine van die O/13 Cravenweekspanne se 15-man spanne sowel as die Boland se Sewes-spanne. Daar word ook deelgeneem aan ander toernooie. In 2018 het ons O/13-span Ierland toe getoer, waar hulle onoorwonne was. Oefeninge geskied op Maandae, Dinsdae en Donderdae. Wedstryde word oor naweke en in die week gespeel.
Ons beskik oor twee rugbyvelde, goeie toerusting en goeie afrigters.
Oraniseerder: Jaco van Deventer

Oefen Tye Kwartaal 2 en 3

Maandag

 Dinsdag

Woensdag

Donderdag

 

 

 

 

Skaak
Ons Skaak

Skaak Organiseerder:

Oefen Tye Kwartaal 1 tot 4

Maandag

 Dinsdag

Woensdag

Donderdag

 

Gr 1 : 12:00 - 12:30

Gr 3 - 7

14:15 - 15:15

 

 

Gr 2 : 12:30 - 13:00

 

 

Netbal
Ons dogters neem deel vanaf O/7 tot O/13. Hulle speel in die Boland Liga. Daar word ook deelgeneem aan ander toernooie. Ons skool het ook al heelwat Boland spelers opgelewer. Ons beskik oor drie standaard bane en twee kleiner bane. Ons is ook bevoorreg om goeie afrigters te hê en ons kinders doen goed.
Organiseerder: Melanie Wolhuter

Oefen Tye Kwartaal 2 en 3

Maandag

 Dinsdag

Woensdag

Donderdag

 

 

 

 

Jukskei
Ons skool bied nou al ‘n hele paar jaar jukskei aan as ‘n sportsoort by ons skool.  Ons was al by ‘n hele paar geleenthede aangewys as die topskool in die Boland.  Ons skool het ook al’n hele klompie leerders opgelewer wat in hul hoërskooljare onderskeie SA spanne verteenwoordig. In 2018/2019 is Luke Wolhuter aangewys as een van die top tien beste presteerders in SA.
Ons beskik tans oor drie bane waar ons oefen. Ons oefentye word aangepas volgens ons sportrooster se beplanning.
Organiseerder: Nelius Rossouw

Oefen Tye Kwartaal 1 en 4

Maandag

 Dinsdag

Woensdag

Donderdag