+27 (0)21 872 4975

 Akademie

 Vakke Aangebied

Grondslagfase: Gr 1-3Intermediëre Fase: Gr 4-6Senior Fase: Gr 7
Afrikaans HuistaalAfrikaans HuistaalAfrikaans Huistaal
Engels Eerste Addisionele TaalEngels Eerste Addisionele TaalEngels Eerste Addisionele Taal
WiskundeWiskundeWiskunde
Persoonlike en Sosiale WelstandPersoonlike en Sosiale WelstandLewensvaardighede
NatuurwetenskapNatuurwetenskap
Sosiale WetenskapSosiale Wetenskap
Ekonomiese Bestuurswetenskap
Tegnologie
Skeppende Kuns