Agtergrond
Historiese Oorsig

Die Laerskool Hugenote, ‘n “Blikskooltjie" , was die voorloper van die huidige skool, die Laerskool Drakenstein.

Op 24 Februarie 1963 word die nuwe skoolgebou in Uysstraat, Denneburg, Paarl amptelik in gebruik geneem. Die gebou het aanvanklik net oor ‘n administratiewe-, ‘n Junior Primêre- en ‘n Senior Primêre afdeling beskik.

In 1966 word die gronde deur ouers ontwikkel en in 1968 beskik Laerskool Drakenstein reeds oor ‘n krieketveld, ‘n atletiekbaan, 3 tennisbane,
‘n swembad en kleedkamers.

Bouwerk aan die skoolsaal word in 1971 begin en in 1973 word die nuwe skoolsaal ingewy en na die eerste skoolhoof, Mnr Louis Wiese, vernoem.

Skoolhoofde van Laerskool Drakenstein:


1963 – 1973        :    Mnr Louis Wiese
1974 – 1992        :    Mnr Abé Nothnagel
1993 – 1996        :    Mnr Johan Groenewald
1997 – 2014        :    Mnr Stephen Hoffmann
2015 – 2019       :    Mnr Jan Brand


Missie

Om ‘n gelukkige godsdiens-georiënteerde skoolklimaat te skep waarin vaste waardes en  norme nagestreef word
Om ons leerders in totaliteit op te voed, sodat hulle verantwoordelikheid vir hulself en hul optrede sal aanvaar
Dat die personeel, ouers en leerders daarna sal streef om ons skool se leuse uit te leef, nl. ELKE DAG ONS BESTE!

Skoollied

In die Pêrel van die Boland
het ‘n Laerskool verrys.
Aan die Bergrivier se oewers
waar ons werk teen elke prys.
Deur die leiding van ons meesters
wil ons voortgaan met ons taak.
So ontkiem die saad van wysheid
om ons groot en sterk te maak.

Met die oog gerig na Bowe
staan ons as ‘n eenheid saam.
Om ons skool se trots te handhaaf
om in eer te hou sy naam.
Dis die doel van ons as kinders
met ‘n strewe hoog en rein.
Ons gee ‘Elke dag ons beste’
vir ons eie Drakenstein.