+27 (0)21 872 4975

 Agtergrond

 Boodskap Van Ons Skoolhoof

Baie welkom by Laerskool Drakenstein

Laerskool Drakenstein is ‘n skool waar gelukkige kinders die geleentheid kry om op akademiese, kulturele, geestelike en sportgebied hul talente en vermoëns te kan ontwikkel.

By Laerskool Drakenstein het ons uitstekende opvoeders wat elke dag hul beste lewer vir elke leerder in ons skool. Ons strewe daarna om ‘n gebalanseerde, selfversekerde en gedissiplineerde leerder die toekoms in te stuur. ‘n Leerder wat toegerus is met al die vaardighede wat hy/sy nodig het om suksesvol te wees en enige uitdaging met selfvertroue aan te pak.

Dit is net moontlik deur ‘n vennootskap tussen die skool, ouers en gemeenskap, waar almal die belange van die kind eerste stel.

Laerskool Drakenstein is ‘n waardegedrewe skool. Betroubaarheid, Respek, Verantwoordelikheid, Regverdigheid, Omgee en Burgerskap bemagtig elke drakie om die regte keuses te maak en om emosioneel intelligent op te tree. Drakies is netjiese, gedissiplineerde en vriendelike leerders wat elke dag hierdie waardes ten volle uitleef.

Hier is ons ‘n familie wat omgee en ons leuse “Elke dag ons beste” ten volle uitleef.

Hotzé Hugo
Skoolhoof

 Boodskap Van Ons Skoolhoof

Die Laerskool Hugenote, ‘n “Blikskooltjie” , was die voorloper van die huidige skool, die Laerskool Drakenstein.

Op 24 Februarie 1963 word die nuwe skoolgebou in Uysstraat, Denneburg, Paarl amptelik in gebruik geneem. Die gebou het aanvanklik net oor ‘n administratiewe-, ‘n Junior Primêre- en ‘n Senior Primêre afdeling beskik.

In 1966 word die gronde deur ouers ontwikkel en in 1968 beskik Laerskool Drakenstein reeds oor ‘n krieketveld, ‘n atletiekbaan, 3 tennisbane, ‘n swembad en kleedkamers.

Bouwerk aan die skoolsaal word in 1971 begin en in 1973 word die nuwe skoolsaal ingewy en na die eerste skoolhoof, Mnr Louis Wiese, vernoem.

Skoolhoofde van Laerskool Drakenstein:

1963 – 1973    :  Mnr Louis Wiese

1974 – 1992    :  Mnr Abé Nothnagel

1993 – 1996    :  Mnr Johan Groenewald

1997 – 2014    :  Mnr Stephen Hoffmann

2015 – 2019    :  Mnr Jan Brand

2021 –             :  Hotzé Hugo

 Missie

Om ‘n gelukkige godsdiens-georiënteerde skoolklimaat te skep waarin vaste waardes en norme nagestreef word.
Om ons leerders in totaliteit op te voed, sodat hulle verantwoordelikheid vir hulself en hul optrede sal aanvaar.
Dat die personeel, ouers en leerders daarna sal streef om ons skool se leuse uit te leef, nl. ELKE DAG ONS BESTE!

 Skoollied

Met die oog gerig na Bowe
staan ons as ‘n eenheid saam.
Om ons skool se trots te handhaaf
om in eer te hou sy naam.
Dis die doel van ons as kinders
met ‘n strewe hoog en rein.
Ons gee ‘Elke dag ons beste’
vir ons eie Drakenstein.

Met die oog gerig na Bowe
staan ons as ‘n eenheid saam.
Om ons skool se trots te handhaaf
om in eer te hou sy naam.
Dis die doel van ons as kinders
met ‘n strewe hoog en rein.
Ons gee ‘Elke dag ons beste’
vir ons eie Drakenstein.